Τι είναι το Coaching;

ΑρχικήBlogΤι είναι το Coaching;

Η μεθοδολογία του coaching είναι αποτελεσματική όταν γίνεται απο εκπαιδευμένους στη σωστή πρακτικά και δεοντολογικά μέθοδο του coaching. Το coaching δεν είναι ούτε consulting (συμβουλευτική), ούτε mentoring (καθοδήγηση). Για αυτό το λόγο και μπορεί να αλλάξει ένα άτομο όταν το ίδιο το άτομο θέλει να βελτιωθεί.

Τι είναι το Coaching;

Το coaching είναι μια διαδικασία υποστήριξης ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων για την επίτευξη των προσωπικών ή επαγγελματικών τους στόχων. Ο coach, ο οποίος είναι συνήθως εκπαιδευμένος και έμπειρος στον σχετικό τομέα, παρέχει και ενεργοποιεί εις βάθος ερωτήσεις, feedback και κίνητρα για να βοηθήσει το άτομο ή τα άτομα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να σημειώσουν πρόοδο προς τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το coaching έχει διάφορες μορφές, ανάλογα με τους συγκεκριμένους στόχους και τις ανάγκες των ατόμων. Μπορεί να κυμαίνεται από το executive coaching και το business coaching τα οποίο επικεντρώνονται στην ενίσχυση των ηγετικών δεξιοτήτων των ηγετών επιχειρήσεων και στην καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων, έως το life coaching, το οποίο βοηθά τα άτομα να βελτιώσουν τις προσωπικές τους σχέσεις και τη συνολική τους ευημερία.

Η διαδικασία του coaching περιλαμβάνει συνήθως μια σειρά από ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, κατά τις οποίες ο coach και το/τα υπό coaching άτομο/α συνεργάζονται για να θέσουν στόχους, να αναπτύξουν στρατηγικές και να αξιολογήσουν την πρόοδο. Ο coach μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία και τεχνικές, όπως ο καθορισμός στόχων, οι ασκήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και οι συνεδρίες ανατροφοδότησης, για να βοηθήσει το άτομο/τα άτομα να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ποιος είναι ο στόχος του coaching;

Ο στόχος του coaching είναι ευρύς και μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η προσωπική ανάπτυξη, η επαγγελματική ανέλιξη, η ηγεσία, η διοίκηση επιχειρήσεων, η υγεία και η ευεξία και πολλά άλλα.

Στον τομέα της προσωπικής ανάπτυξης, το coaching βοηθά στη βελτίωση της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης, καθώς και στις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες. Βοηθά επίσης στην επίτευξη στόχων όπως η απώλεια βάρους ή γυμναστικής, οικονομικούς στόχους ή στόχους προσωπικών σχέσεων.

Στον τομέα της επαγγελματικής ανέλιξης, το coaching βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης στην εργασία, στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και στις μεταβάσεις καριέρας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει να εντοπίσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας, να διερευνήσεις επιλογές σταδιοδρομίας και να αναπτύξετε ένα σχέδιο σταδιοδρομίας.

Στον τομέα της ηγεσίας, το coaching βοηθά τους ηγέτες των επιχειρήσεων να βελτιώσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες, να δημιουργήσουν αποτελεσματικές ομάδες και να βελτιώσουν την οργανωτική απόδοση. Βοηθά τους ηγέτες να περιηγηθούν σε δύσκολες καταστάσεις, όπως η οργανωτική αλλαγή ή η διαχείριση κρίσεων.

Στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, το coaching βοηθά τους επιχειρηματίες και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές επιχειρηματικές στρατηγικές, να διαχειριστούν πόρους και λειτουργίες και να βελτιώσουν τις δεξιότητες μάρκετινγκ και πωλήσεων.

Στον τομέα της υγείας και της ευεξίας, το coaching βοηθά τα άτομα να βελτιώσουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία, να διαχειριστούν το άγχος και να αναπτύξουν υγιεινές συνήθειες.

Συνολικά, το εύρος των στόχων του coaching είναι τεράστιο και μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες και στόχους ατόμων και οργανισμών σε διάφορους τομείς.

Ποιος είναι ο ρόλος του πελάτη στο coaching;

Ο ρόλος του πελάτη σείναι να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία coaching και να αναλάβει την ευθύνη της προσωπικής ή επαγγελματικής του ανάπτυξης. Είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό των στόχων, των αναγκών και των προκλήσεών του και για τη συνεργασία με τον coach για την ανάπτυξη στρατηγικών και δράσεων για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Ορισμένοι συγκεκριμένοι ρόλοι του πελάτη στο coaching περιλαμβάνουν:

 • Τον καθορισμό στόχων: Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό σαφών και συγκεκριμένων στόχων που θέλει να επιτύχει. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, μετρήσιμοι και ευθυγραμμισμένοι με τις αξίες και τις φιλοδοξίες του.
 • Ενεργή συμμετοχή: Ο πελάτης αναμένεται να συμμετέχει ενεργά στις συνεδρίες coaching και να εμπλέκεται σε ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία με τον coach. Θα πρέπει να είναι πρόθυμος να εξερευνήσει νέες ιδέες, προοπτικές και στρατηγικές και να είναι ανοιχτός σε feedback και προτάσεις από τον coach.
 • Ανάληψη δράσης: Ο πελάτης είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάληψη δράσης για την επίτευξη των στόχων του μετά ή μεταξύ των συνεδριών coaching. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ολοκλήρωση εργασιών ή ασκήσεων που παρέχονται από τον coach, την εξάσκηση νέων δεξιοτήτων ή την πραγματοποίηση αλλαγών στη συμπεριφορά ή τη νοοτροπία του.
 • Αναστοχασμός της προόδου: Πρέπει να αναστοχάζεται τακτικά την πρόοδό του προς την επίτευξη των στόχων του και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του coaching. Αυτό περιλαμβάνει τη συζήτηση τυχόν προκλήσεων ή εμποδίων που αντιμετώπισε, τον εορτασμό των επιτυχιών και την προσαρμογή των στρατηγικών ανάλογα με τις ανάγκες.

Συνολικά, ο πελάτης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο coaching, υιοθετώντας μια ενεργή και υπεύθυνη προσέγγιση στην προσωπική ή επαγγελματική του ανάπτυξη.

Πώς μπορώ να ξέρω αν χρειάζομαι coaching;

Υπάρχουν διάφορα σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να επωφεληθείτε από το coaching:

Αισθάνεστε ότι έχετε κολλήσει: Εάν αισθάνεστε ότι δεν σημειώνετε πρόοδο προς τους στόχους σας και δεν ξέρετε πώς να προχωρήσετε, το coaching μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε σαφήνεια και να αναπτύξετε ένα σχέδιο δράσης.

Έλλειψη αυτοπεποίθησης: Εάν δεν έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας ή στις ικανότητές σας, το coaching μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας και να εργαστείτε για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής σας.

Κακή διαχείριση του χρόνου: Εάν δυσκολεύεστε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το χρόνο σας, το coaching μπορεί να σας βοηθήσει να ιεραρχήσετε τις εργασίες σας και να αναπτύξετε στρατηγικές για να κάνετε τα πράγματα γρήγορα.

Ανάγκη για υπευθυνότητα: Εάν δυσκολεύεστε να παραμείνετε παρακινημένοι ή υπόλογοι (accountable), το coaching μπορεί να σας προσφέρει τη δομή και την υποστήριξη που χρειάζεστε για να παραμείνετε στο σωστό δρόμο.

Επιθυμία για προσωπική ανάπτυξη: Εάν έχετε την επιθυμία να βελτιώσετε τον εαυτό σας και τη ζωή σας, το coaching μπορεί να σας προσφέρει την την υποστήριξη που χρειάζεστε για να κάνετε θετικές αλλαγές.

Αν αναγνωρίζετε στον εαυτό σας κάποιο από αυτά τα σημάδια, ίσως αξίζει να εξετάσετε το coaching για να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας και να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές σας.

Γιατί να προσλάβετε έναν coach;

 1. Υπευθυνότητα: Ένας coach μπορεί να σας βοηθήσει να μείνετε υπόλογοι για τους στόχους και τις δεσμεύσεις σας, παρέχοντας δομή και υποστήριξη για να παραμείνετε στο σωστό δρόμο.
 2. Αντικειμενική προοπτική: Ο coach θα προσφέρει μια εξωτερική οπτική στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες σας, βοηθώντας σας να δείτε τα πράγματα από μια νέα οπτική γωνία και να εντοπίσετε λύσεις που μπορεί να μην είχατε σκεφτεί.
 3. Εξατομικευμένη υποστήριξη: Ο coach θα συνεργαστεί μαζί σας για να αναπτύξει ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης που λαμβάνει υπόψη τα μοναδικά δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τους στόχους σας.
 4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Ο coach θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας, είτε πρόκειται για τη βελτίωση των επικοινωνιακών σας δεξιοτήτων είτε για την εκμάθηση νέων στρατηγικών για τη διαχείριση του χρόνου.
 5. Παρακίνηση και υποστήριξη: Ο coach θα σας παρέχει τα κίνητρα και τη συναισθηματική υποστήριξη που χρειάζεστε για να ξεπεράσετε τα εμπόδια και να παραμείνετε προσηλωμένοι στους στόχους σας, ιδίως σε δύσκολες στιγμές.

Συνολικά, ένας coach μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από ό,τι θα κάνατε μόνοι σας.

Τι είναι το Evidence-Based Coaching;

Το evidence-based coaching είναι μια προσέγγιση που έχει τις ρίζες της στην επιστημονική έρευνα και τα εμπειρικά στοιχεία. Περιλαμβάνει τη χρήση επικυρωμένων θεωριών και μεθόδων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μέσω αντικειμενικών μετρήσεων.

Ο στόχος του evidence-based coaching είναι να διασφαλιστεί ότι το coaching βασίζεται στις καλύτερες διαθέσιμες γνώσεις και πρακτικές και ότι οι coaches λογοδοτούν για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών τους. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στις αρχές της τεκμηριωμένης πρακτικής, η οποία δίνει έμφαση στη χρήση της έρευνας και των δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Ορισμένα από τα βασικά συστατικά στοιχεία του βασισμένου σε αποδείξεις coaching περιλαμβάνουν:

 • Χρήση επικυρωμένων μοντέλων και τεχνικών coaching που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά σε ερευνητικές μελέτες.
 • Διενέργεια αξιολογήσεων και συλλογή δεδομένων για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων.
 • Ενημέρωση για τις τελευταίες έρευνες και τάσεις στο coaching και τους συναφείς τομείς.
 • Συνεργασία με τους πελάτες για τον καθορισμό στόχων, τον εντοπισμό των δυνατών και αδύναμων σημείων και την ανάπτυξη σχεδίων δράσης.
 • Ενσωμάτωση του feedback και της συνεχούς αξιολόγησης για τη συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων του coaching.

Υιοθετώντας μια τεκμηριωμένη προσέγγιση, οι coaches μπορούν να βοηθήσουν να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες τους λαμβάνουν τις υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες coaching και επιτυγχάνουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ποια είναι η σχέση του coaching με τη θεραπεία;

Ποια είναι η σχέση του coaching με τη θεραπεία;
Το coaching έχει διαφορά από τη θεραπεία

Το coaching και η θεραπεία είναι και οι δύο μέθοδοι που βοηθούν τα άτομα να επιτύχουν προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, αλλά έχουν διαφορετικούς στόχους, προσεγγίσεις και δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές.

Το coaching επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους πελάτες να προσδιορίσουν και να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους που σχετίζονται με την προσωπική ή επαγγελματική τους ζωή, όπως η βελτίωση της απόδοσης, η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων ή η μετάβαση στη σταδιοδρομία. Η διαδικασία του coaching είναι συνήθως βραχυπρόθεσμη και προσανατολισμένη στους στόχους, με έμφαση στην ανάπτυξη πρακτικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης που θα βοηθήσουν τους πελάτες να επιτύχουν τους στόχους τους.

Η θεραπεία, από την άλλη πλευρά, επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τα άτομα να αντιμετωπίσουν ψυχολογικά ή συναισθηματικά ζητήματα, όπως άγχος, κατάθλιψη, τραύμα ή προβλήματα σχέσεων. Η θεραπευτική διαδικασία είναι συχνά πιο μακροπρόθεσμη και περιλαμβάνει τη διερεύνηση βαθύτερων ζητημάτων, συναισθημάτων και προτύπων συμπεριφοράς προκειμένου να προαχθεί η θεραπεία, η διορατικότητα και η προσωπική ανάπτυξη.

Αν και υπάρχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ coaching και θεραπείας, όπως η χρήση της ενεργητικής ακρόασης, των ερωτήσεων και του προβληματισμού, υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές. Για παράδειγμα, οι θεραπευτές είναι εκπαιδευμένοι να διαγιγνώσκουν και να θεραπεύουν καταστάσεις ψυχικής υγείας, ενώ οι coaches δεν έχουν τα προσόντα να παρέχουν κλινική θεραπεία. Επιπλέον, οι θεραπευτές δεσμεύονται από αυστηρές δεοντολογικές οδηγίες και απαιτήσεις εμπιστευτικότητας, ενώ οι coaches έχουν συνήθως μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέγγισή τους και μπορούν να συνεργαστούν με τους πελάτες σε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων.

Σε γενικές γραμμές, το coaching και η θεραπεία είναι συμπληρωματικές προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί ή χωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του ατόμου. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια προσέγγιση είναι η καλύτερη για εσάς, μπορεί να είναι χρήσιμο να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας ή έναν coach για να συζητήσετε τις επιλογές σας και να καθορίσετε την καλύτερη πορεία δράσης.

Με αυτό το άρθρο έχετε πλεόν μια πολύ καλή εικόνα για το τι είναι το coaching.

Σχετικές πηγές για το coaching

 1. “Coaching with Compassion: An Exploratory Study of Coaching as a Means of Facilitating Positive Development in Young Adults” by William R. McFeature, Mary G. Kennett, and Marcia J. Ruben, Journal of Positive Psychology, 2013.
 2. “The Impact of Executive Coaching and 360 Feedback on Leadership Effectiveness” by S. Joyce, J. Hassall, and J. Macfarlane, Leadership & Organization Development Journal, 2016.
 3. “The Effectiveness of Executive Coaching: What We Know and What We Still Need to Know” by Sydney Finkelstein and Donald C. Hambrick, Journal of Management, 2008.
 4. “Exploring the Role of Coaching in Fostering Servant Leadership” by Michael A. Wright, Dan G. Lucero, and Megan O. Powell, Journal of Leadership Education, 2014.
 5. “Coaching and Positive Psychology” by Anthony M. Grant and Michael J. Cavanagh, The Coaching Psychologist, 2004.
 6. “The Effects of Solution-Focused Coaching on the Improvement of Life Satisfaction, Self-Efficacy, and Positive Thinking Skills of Single Mothers” by Senay Sabah, International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 2020.
 7. “Executive Coaching: A Conceptual Framework from an Integrative Review of Practice and Research” by N. E. Allen, T. D. Lehmann-Willenbrock, and S. W. Rogelberg, Journal of Business and Psychology, 2018.
 8. “Coaching Skills and Leadership Effectiveness: An Empirical Study” by Robert G. Lord, Renee Dye, and Gloria Anand, Journal of Leadership & Organizational Studies, 2007.
 9. “The Effectiveness of Leadership Coaching: A Mixed-Method Study” by Joseph E. Brocato, Laura Gail Lunsford, and Benjamin J. Brocato, International Coaching Psychology Review, 2013.
 10. “Developmental Coaching Interventions: An Investigation of the Effects of Active Versus Passive Learning Experiences” by Kristina Workman and David A. Waldman, Journal of Management Education, 2015.

Άλλα Άρθρα

Τι είναι το τοπικό SEO – Πλήρης οδηγός για το 2023

Ως ιδιοκτήτης μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης, γνωρίζετε πόσο...

Ποιά είναι η σωστή επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης;

Είχατε την καλύτερη επιχειρηματική ιδέα και την ξεκινήσατε. Πώς...

Τι είναι το Digital Marketing; Update 2023 – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Όσα πρέπει να ξέρεις για το ψηφιακό μάρκετινγκ (digital...

Φιλοξενία Ιστοσελίδων WordPress

Πώς Λειτουργούν Οι Λύσεις Για Τη Φιλοξενία Ιστοσελίδων; Βρείτε...

Διαφήμιση στη Google με Google Ads

Γιατί χρειάζεστε έναν αξιόπιστο συνεργάτη σας για τη διαφήμιση...